[ՄԱՐԶԱՀՈՍ #6] Հայկական լեռնաշխարհի թյուրքաթափման մասին

Բովանդակություն.
00:00:00 – Տարածքի և դրա պատմական կարևորությունը
00:02:26 – Դավիթ Բեկի ժամանակաշրջանը
00:07:52 – Դավիթ Բեկով սկսված հայոց հողահավաքի մասին
00:11:12 – Ժողովրդագրական դինամիկայի և միտումների մասին
00:16:30 – Չհուսահատվելու և սերունդների համար պայքարի կորովի մասին