[ՄԱՐԶԱՀՈՍ #7] Սասունցիների պետականաստեղծ լինելու մասին

Բովանդակություն.
00:00:00 – Վայրի ներկայացում
00:01:03 – «Նահապետ» ստեղծագործությունը
00:01:57 – Եղեռնից փրկված վանեցիների մասին
00:03:05 – Եղեռնից փրկված սասունցիների մասին
00:05:25 – Վանեցիների, էրզրումցիների և սասունցիների 1917 թ․ գաղթաշարժի մասին
00:08:30 – Սարդարապատի ազատագրումը սասունցիների կողմից
00:10:12 – Թալինի ազատագրումը սասունցիների կողմից
00:12:06 – Աշտարակի և Ջղնիի ձորի ազատագրումը սասունցիների կողմից
00:13:32 – Բոյուք Վեդիի ազատագրման հետաձգումը և դիվանագիտական պայքարը
00:15:37 – ՀակաՀայաստանը՝ սասունցիների դեմ
00:18:47 – Եզրակացություններ
00:24:01 – Աստվածային մարգարեության իրականացումը