[Մարզահոս #9] ԱՄՆ պատմությունից որոշ կոնֆլիկտների և հայաստանյան անալոգների մասին

ԱՄՆ 19-րդ դարի պատմության մի էջի օրինակով