[ՄԱՐԶԱՀՈՍ #6] Հայկական լեռնաշխարհի թյուրքաթափման մասին

Բովանդակություն. 00:00:00 – Տարածքի և դրա պատմական